Tuluskan Hatimu Dalam Amal Kebajikan dan Kebaikan

Capaian pantas dan selamat sepanjang tahun kepada perkhidmatan dan urusan pembayaran berteraskan Islami serta patuh syariah.

Proses Pembayaran

Membuat proses pembayaran dan menerima maklumat pembayaran secara ‘real-time’ dan telus.

Bayaran Pantas

Pembayaran di mana-mana sahaja pada bila-bila masa di hujung jari.

Bayaran Pantas

Pembayaran di mana-mana sahaja pada bila-bila masa di hujung jari.

Aplikasi 'All-In-One'

Pelbagai pembayaran dalam satu masa untuk empat jenis kategori muamalah; Zakat, Waqaf, Infaq dan Sedekah.

Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Tentang Aplikasi Tulus?